WEST AEGEAN

Prefabrik Yapılar

Prefabrik Yapılar

Tek katlı yapılması düşünülen yaşam , ofis , iş yeri ve şantiye binaları gibi yapılarda , hem zaman hem de ekonomik olarak ciddi faydalar sağlamaktadır. Bunun yanında deprem esnasında oluşacak riskleri en aza indirgemektedir. Her ne kadar basit yapı olarak da görülmesine rağmen, taşıyıcı sistem güçlendirilerek duvar kalınlıkları arttırılabilir ısıtma ve soğutma konusunda da istenilen sonuçlar alınabilmektedir.