WEST AEGEAN

İmar Barışı Danışmanlığı

İmar Barışı Danışmanlığı

3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici 16. Madde ile “İmar Barışı” yürürlüğe girdi.

İmar Barışı ile imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle yapıların kayıt altına alınması ve bu yapıların yasal hale getirmesi planlanmıştır. Yapı Kayıt Belgesi Yapı Kullanma İzin Belgesi (Oturma Raporu / İskan Belgesi) yerine geçmekte, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki yapıları kapsamındadır.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

İmar Barışının sağladığı avantajlar;

 • Taşınmazı kaçak yapıdan, yasal yapıya dönüşmesi
 • Elektrik, su ve doğalgaz aboneliği alınabilmesi
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınabilmesi
 • İdare tarafından yıkılma, yıkı kararı alınmasının önüne geçilmesi
 • Geçmiş yıkım kararı ve para cezalarının iptal edilmesi
 • Cins tashihi yapılabilmesi
 • Kat Mülkiyetine geçiş yapılabilmesi
 • Taşınmazların ticari olarak ipotek veya teminata konu edilebilmesi
   

İmar Barışı başvuru sürecinde ve devamında Firmamız tarafından yapılacak danışmanlık kapsamı

 •  Gayrimenkulün imar barışına uygunluğunun tespiti
 •  Gayrimenkulün teknik analizinin yapılması (ölçüm ve tespitler)
 •  Yapı kayıt belgesi bedelinin hesaplanması
 •  E-Devlet üzerinden yapı kayıt belgesi başvurusunun yapılması,
 •  Gayrimenkulün cins değişikliği ve kat mülkiyetine geçiş işlemleri