WEST AEGEAN

Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı

Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı

Anayasa başta olmak üzere, mülkiyet hakkının konu edildiği, yasa, yönetmelik ve tüzükteki teknik ya da hukuksal her türlü yazılı norm, Gayrimenkul Mevzuatını oluşturmaktadır. Gayrimenkul ve mülkiyet hakkı yaklaşık 4000 farklı kanunda yer almakla birlikte idari işlemlere de konu edilmektedir. Firmamız; mesleki bilgi, piyasadan elde ettiği deneyimleri ve partnerleri vasıtasıyla gayrimenkul mevzuatı ile ilgili tüm konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul hukuku alanında, gayrimenkul hukukuna ve tapu mevzuatına hakim gayrimenkul danışmanlarımız ve konuya hakim profesyonel destek aldığımız hukuk birimimiz ile birlikte hizmet sunulmaktadır.

Gayrimenkul ve gayrimenkul projelerindeki bütün aşamalarda, durum tespit araştırmaları yapılırken, tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetler incelenerek hukuki durumlar ve yasal prosedüre uygunluk tespit edilir, varsa problemli unsurların giderilmesi için durum tespit raporu ya da görüş raporu düzenlenerek, karşılaşılan teknik yada hukuki sorunların analizleri yapılır. Ortaya çıkan kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi, bunların gayrimenkul değerine etkilerinin tespiti ve ülkemizdeki sistem içerisinde çözüm önerileri ortaya konulur.

Bu kapsamda;

 • Mülkiyet hakkının tespiti, araştırılması ve bu haklar hakkında danışmanlık,
 • Tapu ve kadastro işlemlerine yönelik danışmanlık,
 • Tam / sınırlı ayni hakların tespiti, araştırılması ve bu haklar hakkında danışmanlık,
 • İmar mevzuatı hakkında danışmanlık,
 • Yapı denetimi, ruhsat, iskan vb. bilgiler hakkında danışmanlık,
 • Kooperatifler hakkında danışmanlık,
 • Gayrimenkulleri satılması / kiralanması hakkında hukuksal danışmanlık,
 • Şirketlerde birleşme, devir, tasfiye, iflas, konkardato, ortağın ortaklıktan ayrılması ve benzeri hallerde şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin durumu hakkında danışmanlık,
 • Özelleştirme, kamulaştırma vb. hallerde gayrimenkulün mevzuat karşısındaki durumu hakkında danışmanlık,
 • Gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile makine ve teçhizatın çeşitli kanun hükümleri karşısındaki durumları hakkında danışmanlık,
 • Değişen mevzuat hükümlerinin çeşitli vasıtalarla bilgilendirilmesi danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.