WEST AEGEAN

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı

Proje geliştirme, satın alma, kiralama, en iyi kullanım ve yatırım analizleri / alternatifleri değerlendirmeleri çerçevesinde maliklere, yatırımcılara (bireysel yatırımcılara, kurumsal yatırımcılara vb.), kullanıcılara, inşaat şirketlerine, proje geliştiricilerine, kredi kuruluşlarına, kamu ve özel kurumlara, gerçek değere ihtiyaç duyan tüm kesimlere geniş çapta profesyonel gayrimenkul danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

Şirketlere sermaye olarak konulan, satın alınan yada kiralanan gayrimenkullerin yeni muhasebe standartlarına göre değer tespitlerinin yapılması, şirket gayrimenkul portföyünün işletilmesi, atıl durumdakiler için proje geliştirilmesi, gayrimenkul değerleme ihtiyaçlarını çeşitlendirmektedir. Tüm ihtiyaçlara yönelik profesyonel değerleme ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Yeni bir yatırım kararı alınması durumunda yatırımcıların, uygulamacıların ve finansman sağlayıcıları fizibilite çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu fizibilite çalışmaları ile gayrimenkul yatırım kararları alınır, uygulamaya geçilir veya uygulamadan vazgeçilebilir. Yatırım kararları öncesinde yapılan fizibilite çalışmaları, muhtemel zararların önüne geçilmesini sağlayabilir.

Proje geliştirme, yer seçim süreçlerinden başlayarak bütün uygulama sürecinin de içinde olmaktadır. Bu süreçte şirketimizin verdiği proje değerleme danışmanlık hizmetlerini şu ana başlıklarda özetleyebiliriz;

  • Yatırım projeleri için proje fizibilite analizleri,
  • Gayrimenkul projeleri için “En iyi ve En verimli kullanım” analizleri
  • Gayrimenkul projelerinde tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetleri incelemesi, varsa problemli unsurların giderilmesi için durum tespit raporu ya da görüş raporu düzenleme,
  • Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, imar durumuna, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi,
  • Gayrimenkullerin hukuki durumlarında ortaya çıkan kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve bunların gayrimenkul değerine etkilerinin tespiti,
  • Projedeki gayrimenkullerin tipi, projenin yer seçimi, satış süreci, projenin kent dokusuna, sosyal ekonomik yapıya uygunluğu ve varsa talebi yaratan bölgesel özellikler hakkında piyasa araştırması,
  • Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı amacıyla değer tespiti,
  • Atıl durumdaki gayrimenkuller için proje geliştirme ve bu projelere göre verimlilik ve fizibilite analizleri