WEST AEGEAN

Betonarme Yapılar

Betonarme Yapılar

Yapı ile ilgili takip edilecek konular sırası ile;

  1. Oluşturulacak konut, işyeri ve benzeri yapılar için öncelikle, iş yeri yada konut sahibi ile, hazırlanan Avan projeler üzerinde fikir alışverişi yapılarak uygulama projelerini oluşturmak

  2. Ülkemizin bir gerçeği olan Deprem Riskleri göz ardı edilmeksizin, gerekli zemin etütlerine bağlı olarak gerektiğinde zemin iyileştirilmesinden sonra yapımızın temelini oluşturmak.

  3. Ürünün oluşturulması esnasın da, ehli ve tecrübeli personel çalıştırmak. Standartlara ve şartnamelere uygun malzeme kullanmak, tüm bunların yanında yapımın başından sonuna kadar yeterli ve etkin kontrolü sağlamak.